תקנון ותנאי שימוש באתר מרחב מודעות

 

גולש יקר,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר של מרחב מודעות (להלן “המרחב“/”הבעלים“) http://tatmuda.com ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו ו/או לאפליקציה סלולרית בעלת אותו שם או שם דומה (ככל שתהיה) (להלן: “האתר“). תנאי השימוש הינם הסכם חוקי ומחייב (“ההסכם“) בינך לבין הבעלים והמפעיל של האתר או כל אדם או גוף הקשורים אליהם או באים מטעמם (“הבעלים“). ההסכם מגדיר את המושגים והתנאים שמהווים הרשאה לגישה ושימוש באתר, הכולל או שעשוי לכלול, בין היתר, תמונות, סרטונים, קבצי שמע, מנועי חיפוש באתר, מאמרים, תוכן כתוב, תגובות, פניות, הודעות, שיחוח (צ’אט), שיעורים וירטואליים, חומר אינטרנטי בקשר עם הקורסים והסדנאות של המרחב, חומר לימוד, דפי עבודה, מדיטציות, בלוגים, איורים, חנות מקוונת, מוצרים, פורום, הפניות מהאתר ואליו וכל מידע אחר הקיים או שיהיה קיים באתר בכל עת, והתכנה/תכנות התומכות באלה (“המידע“).

תקציר
להלן תקציר תנאי השימוש הנועד לנוחותך. הנוסח המחייב הוא של תנאי השימוש המלאים.

אתה מסכים לתנאי השימוש ואם לא – אינך מורשה לגלוש באתר. התנאים משתנים מעת לעת ועליך להתעדכן באתר. על השימוש באתר חלים גם תנאי מדיניות הפרטיות ומדיניות רכישה וביטולים המפורסמות באתר.

האתר לא יהיה אחראי לכל תקלה באתר, במידע, בתכנה, השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה או השמטה.

האתר עשוי לכלול, מאמרים, חוות דעת, דוגמאות ולקוחות, פרסומות, הפניות, איזכורים וקישורים לאתרים אחרים (תוכן צד ג’). האתר אינו בודק את תוכן צד ג’, את אמיתותו, דיוקו, קיומו, התאמתו לאתר או לך, אינו ממליץ עליו או נותן עליו חסות ואינו אחראי לו. כל הסתמכות שלך על תוכן צד ג’ וכל התקשרות שלך עם צד ג’ היא באחריותך הבלעדית ולא תהיה לך כל טענה על הסתמכות או התקשרות כאמור כלפי האתר.

האתר הינו אתר השייך למרחב מודעות – פריידי מרגלית, ומספק מידע אודות שירותי המרחב ומוצריו. האתר גם מציע שירותים אלה ומוצרים. עליך לעשות שימוש באתר למטרות הקבועות בו בלבד. אסור לפנות למפרסם באתר שלא למרות הפרסום, אסור להציג תכנים באתר שלא למטרות המותרות בו, אסור להציג תכנים מן האתר באופן המשנה אותם בכל דרך שהיא. אסור לאסוף מידע מן האתר בכל דרך טכנולוגית.

ידוע לך שברשת עשויים להיות אתרים שהגישה אליהם מותרת לבגירים (מעל גיל 18) בלבד ואתה אחראי לפקח על כך ולא תהיה לך טענה בקשר לכך, כלפי האתר.

כל המידע באתר הוא קניין רוחני של הבעלים או של צד שלישי. אתה מתחייב לא לעשות כל שימוש בתוכן באתר, למעט לצורך המטרות המפורטות בו, ללא הסכמה מראש ובכתב.

ניתן לך רישיון אישי מוגבל בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש באתר ובמידע בו, לשימושך ולמטרות המפורטות כאן. אתה רשאי להוריד לשמור או להדפיס עותקים בודדים של התוכן באתר לשימושך בלבד, אך אין בכך כדי לתת לך זכויות כלשהן במידע שבאתר. אסור להשתמש בתכניות או רובוטים או חומרה כדי לאסוף חומר מן האתר, להעתיק או לשמור חומר כאמור. אסור עליך למסור את קוד הגישה שקיבלת מן האתר לאחרים, ו/או לאפשר להם גישה לתכנים אשר נפתחו עבורך בלבד, באתר.

הבעלים יכול לשנות את האתר או להפסיק פעילותו, לחסום חלקים ממנו, ולהתנותם בתשלום. הבעלים יהיה רשאי לבטל או לסיים הרשאת כל משתמש באתר, מבלי שישא באחריות כלפיך בשל כך. תנאי השימוש כאן ימשיכו לחול עליך גם לאחר סיום הרשאותיך באתר. הבעלים עשוי לשנות את המחירים למוצרים או לשירותים באתר, על פי שיקול דעתו, ואתה תחויב בהם, אלא אם הזמנת מוצר או שירות לפני השינוי. אין אפשרות להחזרת מוצרים המוזמנים באתר אלא על פי חוק בלבד או על פי מדיניות הרכישות והביטולים באתר.

הבעלים אינו מתחייב כי האתר יפעל באופן תקין ורציף ויתכנו הפרעות שגיאות וכיו”ב. הבעלים אינו מתחייב כי האתר ומערכות המחשב שלו יהיו מוגנים מפני פריצות וחדירות של גורמים עויינים.

כל המידע המופיע באתר והעשוי להופיע בעתיד, ניתן “כמות שהוא” (AS IS) וניתן כהמלצה בלבד. השיטות בהן נוקט האתר, כמו גם פריידי מרגלית ואלימור הניג ואחרים מטעם המרחב, הן שיטות אשר הוכיחו את עצמן במהלך השנים. עם זאת מובהר כי אין באמור באתר זה משום התחייבות הבעלים לתוצאות או לזמנים.

הגם שהבעלים נקט ונוקט באמצעים סבירים לאמת את המידע המוצג באתר, אין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות המידע או דיוקו. כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הבעלים, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.
אתה מתחייב לשפות את הבעלים וכל מי מטעמו, בגין כל נזק או הפסד, שייגרמו להם בגין כל טענה הנובעת מהפרת תנאי השימוש על ידך.

לאתר זכות לשנות מחירי המוצרים באתר. אתה פועל בשם עצמך או ברשות של אחר. שירותים בתשלום ניתנים לך רק אם בידך כרטיס אשראי מוכר בישראל בתוקף שלך או של מי שהרשה לך לעשות בו שימוש, ועליך למסור פרטים מלאים ונכונים ולעמוד בתנאי השימוש. לאתר זכות לבטל שירות זה או אחר ללא נימוק. התשלום מבוצע באמצעות אתר סליקה חיצוני והאחריות לפעילותו חלה על מפעילי אותו האתר, והשימוש בו כפוף לתקנון אותו אתר. הזמנות מוצרים, דמי מישלוח ביטולי המוצרים ודמי ביטול, יעשו על פי המפורט במדיניות הרכישות והביטולים.

כל קישור של האתר לאתרים חיצוניים, למשל פייסבוק, טוויטר, יוטיוב וכו’, אינו בשליטת האתר והוא אינו מחויב לפעילותם מכל סוג, הקישורים האמורים יהיו כפופים למסמכים המשפטיים של אותם אתרים ואתה מחויב גם להם.
האתר מתנהל מישראל, ואין התחייבות כי יפעל מחוץ לישראל. אתה מחוייב לחוקי המדינה בה אתה נמצא. על תנאי השימוש יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט בגין תנאי שימוש אלה תהיה בבתי המשפט בתל אביב – יפו.

אם תנאי מתנאי שימוש אלה ייפסל על ידי בית משפט, שאר התנאים יישארו בתוקפם. התיישנות מפורטת בתקנון המלא. מחדל של האתר לממש זכות על פי תנאי שימוש אלה אינו מהווה ויתור או הסכמה לכל הפרה עוקבת או אחרת.

 

כללי
בשימושך באתר הנך מצהיר ומסכים כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן, העדכניים למועד השימוש, כי הנך מסכים לתנאים, ומתחייב לקבל על עצמך כל התחייבות הנוגעת לך על פי התנאים ו/או הנובעת מהם וכי אין לך טענות ותביעות כנגד הבעלים. הסכמתך לאמור בתנאי השימוש האמורים כאן מהווה תנאי הכרחי לשימושך באתר, באם אינך מקבל את המושגים והתנאים הנ”ל, אינך מורשה לגשת או לעשות שימוש באתר.

באפשרות הבעלים לבצע כל שינוי, תיקון או ביטול של כל תנאי בהסכם זה בכל עת שהיא באמצעות עדכונו ב”הסכם” זה.

ברכישה באתר אתה מסכים למדיניות הרכישה והביטולים באתר ולשימוש במידע פרטי אודותיך על ידי הבעלים, באופן המפורט במדיניות הפרטיות המפורסת.

אנו ממליצים לבקר בעמוד זה באופן תקופתי בכדי להתעדכן. כותרות הסעיפים בהסכם נועדו לנוחיות בלבד ולא ישמשו לפרשנות תוכן ההסכם או הסעיף. האמור בלשון זכר מכוון גם ללשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, ולהיפך.

 

המידע באתר
המידע המופיע באתר והעשוי להופיע בעתיד, ניתן “כמות שהוא” (AS IS) וניתן כהמלצה בלבד. השיטות בהן נוקט האתר, כמו גם היחידים הפועלים בו, הן שיטות אשר הוכיחו את עצמן במהלך השנים. עם זאת מובהר בזאת כי לא כל שיטה מתאימה לכל אחד, כי לימוד התת מודע דורש זמן מאמץ במישורים רבים מצד המשתתף וסביבתו, ואין באמור באתר זה משום התחייבות הבעלים לתוצאות בשל כל שיטה או כל שירות אשר ניתן באתר ו/או על ידי הבעלים או לזמנים.
הגם שהבעלים נקט ונוקט באמצעים סבירים לאמת את המידע המוצג באתר, אין באפשרות הבעלים להבטיח את נכונות ו/או שלמות המידע ו/או את הדיוק בהצגתו, ואין הבעלים מתחייב לנכונות או שלמות המידע או דיוקו. לא תהיה למשתמשים באתר כל תביעה, דרישה ו/או טענה, מכל סוג שהוא כלפי הבעלים בקשר עם המידע.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים. הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, לא יהיו אחרים בשום מקרה, לנזק משום סוג שהוא שיווצר למשתמש או לצד שלישי כל שהוא, בקשר עם שימוש, אי-שימוש או הסתמכות על האתר או על המידע, או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר או במידע, או בקשר עם כל אובדן או השמדת נתונים, מחיקה, שיבוש, שגיאה, השמטה, כשל, הפרעה, פגם, איחור, עיכוב, נזק חומרה, נזק תוכנה, וירוס, נתק בתקשורת, גניבה, פגיעה בפרטיות, גישה בלתי חוקית למידע, שינוי נתונים, שימוש לרעה במידע, או כל התנהגות פוגעת או בלתי חוקית של צד שלישי, או בקשר למעשה או מחדל שמקורם בצד שלישי כלשהו, מוצרים, שירותים או מידע אשר סיפק צד שלישי כלשהו, מפרסם באתר או בעל אתר אינטרנט אחר שאליו קיים קישור מן האתר, ולכל נזק עקיף, משני, מיוחד או תוצאתי, בכל סכום ובקשר עם כל עניין.

 

תוכן מטעם צד ג’
האתר כולל בתוכו או יכלול בתוכו בעתיד: המלצות על שירותים או מוצרים של צדדים שלישיים, מוצרים ו/או שירותים בתחומים שונים ו/או מאמרים וחוות דעת אישיות ומקצועיות של אנשים שונים בתחומים בהם עוסק האתר ו/או ציטוטים של צדדים שלישיים ו/או אתרים אחרים בנושאים שונים בהם עוסק האתרו/או סיפורים אישיים של בוגרי התוכניות השונות במרחב ו/או תגובות גולשים, בלוגים, תכתובות בין גולשים באתר ו/או הבעות דעה אישיות של גולשים באתר. כל האמור בפסקה זו לעיל יקרא “תוכן צד שלישי” שהוא פרטי, שפרסומו מהווה פגיעה בפרטיות, שהוא מוגן על ידי קניין רוחני, בין אם הוא מסומן כאחד מאלה ובין אם לאו, או ששימוש בו אסור או מוגבל מסיבות אחרות.

מובהר בזאת כי כל תוכן צד שלישי המוצג באתר נמסר למערכת האתר ע”י צדדים שלישיים, הנם באחריות הבלעדית של מוסרם והבעלים אינו אחראי לאותו תוכן צד שלישי לרבות לאמיתותו נכונותו ו/או דיוקו, להיותו מפר חובות על פי דין, לרבות לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים אשר הוא מציע. אין בהופעת בעל מקצוע ו/או חברה באתר משום חסות זו/או אחריות מטעם האתר לאותו אדם, איש מקצוע, או חברה ו/או תמיכה של האתר במעשיו ו/או דבריו. הטיפולים האישיים שמציע האתר הם טיפולים אשר מתבצעים על ידי מטפלים מקצועיים אשר למדו במרחב.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים ו/או פורטלים אחרים. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד.
מובהר בזאת כי בין האתר או הבעלים לבין אתרי צד ג’ אין יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאתר כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין לפרש קישורים לפורטלי ו/או אתרי צד ג’ כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי האתר או הבעלים לאותם הפורטלים או האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעיליהם למוצרים ו/או השירותים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור באתר, נמצא שהמידע באתר או האתר המקושר מתאים למטרות האתר, וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים באתר או האתר המקושר, ואין החברה או מי מטעמה אחראים לטיב הקישור או לרלוונטיות שלו לאתר.

אין הבעלים, עובדיו, סוכניו או מי מטעמם אחראים לתוכן החומר הנמצא בפורטלי/אתרי צד ג’ וגלישתך בו כפופה לתנאי השימוש של הפורטל או האתר המקושר ועל אחריותך בלבד.

הסתמכותך או הסתמכות כל צד ג שהוא, על תוכן צד שלישי כאמור, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים ו/או פורטלים אליהם קיים קישור או פרסומת מן האתר, והתקשרותך עם כל צד שלישי כאמור, נעשים על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית. הבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.
הוראות מפרקים אחרים בתקנון, יחולו גם על תוכן צד שלישי בפרק זה.

 

השימוש באתר
הנך מתחייב לעשות באתר שימוש למטרות הקבועות בו בלבד. כל שימוש באתר למטרות אחרות, כל שימוש באתר בניגוד למפורט באתר ו/או בהסכם זה לרבות אך לא רק, כל פניה לאתר לקבלת מידע שלא למטרת קבלת שירות מן המרחב או מי מטעמו, תהווה הפרה של תנאי הסכם זה.

אינך מורשה להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים. הנך מצהיר ומתחייב שלא לאסוף מידע או כל חלק ממנו מן האתר לרבות בכל אמצעי טכנולוגי/ ממוחשב/ אלקטרוני או אחר, ובכלל זה באמצעות שימוש בתכנות אוטומטיות או רובוטים, עכבישים scrapers ודומיהם. הנך מאשר כי ידוע לך שחדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר מהווה עבירה פלילית, והנך מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לביצוע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה לאתר או למערכות המחשב של מפעיל האתר, לרבות חיפוש אחר פרצות במערכות אלו ופיצוח מערכות ההצפנה ו/או האבטחה המגנות על מערכות אלו. הנך מתחייב לעשות שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד. הנך מתחייב להימנע מכל פעולה אשר יש בה מניעה, הגבלה או הרתעה של אחר משימוש חופשי באתר, לרבות הכבדה על מערכות המפעילות את האתר.

הנך מצהיר כי ידוע לך שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר הגישה, הצפייה והשימוש בהם מותרת לבגירים (מעל גיל 18) בלבד, כי האחריות לפיקוח על כך חלה עליך וכי אתה פוטר את הבעלים מכל אחריות בקשר עם האמור.

 

תנאים כלליים לשירותים
הבעלים שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר לגולש מסוים מכל סיבה שהיא לקבל שירותים באתר בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך למעט כמפורט במדיניות הרכישות והביטולים שבאתר.

 

קניין רוחני
ניתן לך בזה רשיון להשתמש במידע ולהעביר אותו לשימוש היקרים לך ומבלי לפגוע בקניין הרוחני.
המידע הכלול באתר לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), עיצוב, קונספט, look &feel, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, לוגו, סלוגן, סימן מסחר, סימן שירות וכיו”ב; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, קוד מקור, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon) הינו תוכן המוגן בזכויות קנייניות (לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר ומדגמים), חלקם בבעלות הבעלים וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש באתר, או במידע של האתר (כולו או חלקו), למטרות כלשהן, מלבד המטרות המפורטות במפורש בהסכם זה, ללא הסכמת הבעלים מראש ובכתב.

 

רישיון מוגבל
בכפוף למושגים ותנאים של הסכם זה, הינך מקבל בזאת רישיון אישי, מוגבל, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי, לגשת, לראות ולעשות שימוש ב “אתר” וב”מידע” לשימושך ולמטרות המפורטות באתר ובהסכם זה. הינך מקבל את הרישיון להוריד, לשמור ו/או להדפיס העתקים בודדים של פריטים הכוללים את המידע לשימושך בלבד, בהינתן כי הינך מקפיד על זכויות היוצרים ואחרות הנכללות באתר. במידה ותירשם לקורס או סדנא יכול ותקבל קוד וססמא או פרטים נוספים (להלן “פרטי גישה”) למידע נוסף באתר שאינו חשוף לכולם. פרטי הגישה הם לשימושך האישי בלבד ואין למסור אותם לאף אחד אחר. אסור לך להציג את המידע הנוסף באמצעות פרטי הגישה לאחרים בכל צורה ואסור לך למסור את פרטי הגישה לאחרים. במסירה כאמור האתר יחסום את פרטי הגישה שלך על פי שיקול דעתו. ידוע לך ומוסכם עליך כי הורדת מידע מהאתר, או ביצוע כל פעולה חוקית אחרת באתר, אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי באתר או בתוכנו או בחלק מתוכנו, לרבות במידע האמור. אינך רשאי (בעצמך או במתן רשות לצד שלישי כלשהו) להעתיק, לבצע כל שינוי, הפצה, שידור, שכפול, פרסום, יצירה נגזרת, מכירה או שימוש מסחרי אחר, השכרה או העברה אחרת של המידע לרבות מידע שהועבר מהאתר אל מחשבך, בלא קבלת אישור מהבעלים, בכתב ומראש. הנך מתחייב שלא להפעיל יישומי תוכנה או חומרה (לרבות תוכנות ורובוטים) במטרה לאתר, לשמור, להעתיק או לשנות תוכן מהאתר, לרבות יצירת אוסף של תכנים שמקורם באתר.

 

פעילות האתר
לבעלים הזכות בכל זמן, ומפעם לפעם, לשנות או להפסיק, לתקופה קצובה או באופן קבוע, את פעילות האתר (או כל חלק בו), לרבות הפיכת האתר או חלקים ממנו לנגישים למנויים בלבד, או התניית הגישה לאתר או לחלקים ממנו בתשלום, לבצע כל שינוי בתוכן ובשירותים הניתנים באתר לרבות הוספה ו/או סילוק של קישורים שנכללו באתר, וכל שינוי במידע הניתן באתר בהתאם להתפתחויות, ככל שיהיו, בנושאים הנדונים באתר, עם או ללא הודעה מוקדמת למשתמש ובלבד שמידע ששולם עליו לא יחסם ללא הודעה מוקדמת מתאימה. הבעלים איננו מתחייב כלפיך או כלפי צד שלישי בקשר עם כל שינוי, השהיה או הפסקת פעילות של האתר או כל חלק בו.

הבעלים שומר לעצמו את הזכות לשנות את המחירים הנקובים באתר בכל עת, ללא צורך במתן הסבר, ובלבד שבמידה וכבר הזמן שירות כלשהו לפני השינוי, תחוייב במחיר שהיה נקוב במועד ההזמנה. אין אפשרות לבטל את העסקאות או הזמנת מוצרים מן האתר, אלא על פי חוק או על פי מדיניות רכישה וביטולים המצויה במדיניות הביטולים.

מבלי לפגוע באמור לעיל, הבעלים יהיה רשאי לבטל או לסיים את הרשאת כל משתמש לשימוש באתר או כל חלק שבו, בכל זמן נתון ללא הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שישא באחריות לנזקים שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי אחר בקשר עם כך למעט מידע אשר שולם עבורו אשר בגינו תנתן הודעה מתאימה מראש. מרגע הפסקת השירות המשתמש יהיה מנוע מלגשת לאתר האינטרנט או לחלק אליו הסתיימה הרשאתו. תנאי הסכם זה וכל התנאים האחרים המהווים תנאי לשימוש באתר או בכל חלק ממנו, ימשיכו לחול על המשתמש או כל צד שלישי רלוונטי אחר.
הבעלים עושה מאמצים סבירים על מנת לוודא כי האתר פועל באופן תקין ורצוף. הבעלים אינו מתחייב ואינו יכול לערוב לכך שהאתר יפעל בלא הפרעות, שגיאות, תקלות תוכנה ו/או חומרה. הבעלים עושה מאמצים להגן על האתר ועל מערכות המחשב שלו מפני חדירה ו/או פריצה, תוך יישום אמצעי הגנה סבירים. הנך מאשר כי הבעלים אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת של האתר ושל מערכות המחשב של האתר ו/או של הבעלים מפני חדירה ו/או פריצה של צדדים שלישיים ו/או גורמים עוינים, אשר עשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר.

 

פיצוי ושיפוי
הנך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את הבעלים, עובדיו, נציגיו, מנהליו, סוכניו, מעסיקיו, יורשיו או מוטבים אחרים שלו, צוות הכותבים או העורכים של המידע ו/או כל חלק ממנו והיועצים המשתתפים בעריכתו, מיד עם דרישתם הראשונה, כנגד כל נזק הוצאה או הפסד, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה שייגרמו להם או למי מטעמם בגין כל טענה, תביעה או דרישה, הנובעות באופן ישיר או עקיף מהפרת תנאי שימוש אלה על ידך בקשר עם שימוש שתעשה באתר, לרבות בגין כל הפרה של תקנון זה ושל כל דין, ובגין כל נזק, לרבות נזק גופני ומוות שייגרם לצד שלישי בקשר עם מכירת ו/או קניית ו/או שימוש במוצרים הנמכרים באתר, שימוש במידע, בתכנים המופיעים באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעות מהם וכיו”ב.

 

רכישות באתר
כל רכישות באתר יתנהלו על פי מדיניות הרכישות וביטולים של האתר המצויה בכתובת זו.

 

ממשקים עם אתרים אחרים
האתר מאפשר או יאפשר לפרסם תוכן ממנו ברשתות חברתיות (פייסבוק, טוויטר ואחרים), להירשם אליו באמצעות הפניית או סנכרון מידע לאתר מרשתות חברתיות, והוא מחובר לסרטונים מיוטיוב ולאתרים אחרים. האתר יוכל להפנות או להתממשק עם אתרים נוספים. לאתר אין שליטה על פעילות אתרים אלו, והוא אינו אחראי לכל נזק או פעולה שעלולים להיגרם בשל פעילות האתרים הללו בעת העברת המידע ממנו אליהם או מהם אליו. הנך מתחייב לקיים במלואן את ההוראות המצויות בתקנוני האתרים האמורים או במסמכים משפטיים אחרים שלהם. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק בגין אי עמידה בתנאי התקנונים והמסמכים המשפטיים הללו ואתה מתחייב לשפות את האתר בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מאי עמידה שלך בתנאי תקנונים ומסמכים משפטיים אלו.

 

תחום השיפוט וסמכות השיפוט
האתר מתנהל מישראל . הבעלים אינו מתחייב כי התוכן מתאים או ניתן להורדה מחוץ לישראל. גישתך לאתר מחוץ לישראל נעשית על אחריותך בלבד ובכפוף לחוקי המדינה בה אתה נמצא. בהתחשב באופי הבינלאומי של האינטרנט, אתה מסכים בזאת לקיים ולהיענות לדין המקומי מבחינת התנהלות מקוונת ומבחינת תוכן.

על תנאים אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. אתה מסכים בזאת כי סמכות השיפוט בכל מחלוקת שתתגלה בינך ובין האתר או הבעלים, חברות קשורות, נותני רישיון וספקים של הבעלים, והדירקטורים נושאי המשרה עובדים סוכנים וקבלנים שלהם, או בקשר לשימוש באתר או בקשר לתנאי שימוש אלה תהיה נתונה לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל אביב – יפו בישראל.

 

ויתור
אם יימצא על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי שימוש אלו משולל תוקף, לא ישפיע ממצא זה על תוקפן של שאר תנאי שימוש אלו, והם יישארו בתוקפם.

כל הסכמה של הבעלים או ויתור על הפרה של הסכם זה או כל תנאי אחר לשימוש באתר, שתינתן על ידי הבעלים או מי מטעמו, בין אם בצורה גלויה או סמויה, אין בו כדי להוות הסכמה או ויתור על כל הפרה עוקבת או אחרת.

 

התיישנות
הנך מסכים בזאת, כי לאור אופיו הייחודי של אתר זה, כל תביעה ו/או דרישה נגד הבעלים תוגבל לתקופה של 6 חודשים ממועד הופעתה. הסכמתך לסעיף זה כמוה כהסכם לתקופת התיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות התשי”ח – 1958. למען הסר ספק, הוראה זו תגבר על כל הוראת דין אחרת. על אף האמור לעיל מובהר כי אין באמור כדי לשנות את תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק לגבי כל עילה אשר תהיה לאתר כלפי הגולש ו/או המשתמש.

 

ויתור
אם יימצא על ידי בית משפט מוסמך כי תנאי מתנאי שימוש אלו משולל תוקף, לא ישפיע ממצא זה על תוקפן של שאר תנאי שימוש אלו, והם יישארו בתוקפם. כל הסכמה של הבעלים או ויתור על הפרה של הסכם זה או כל תנאי אחר לשימוש באתר, שתינתן על ידי הבעלים או מי מטעמו, בין אם בצורה גלויה או סמויה, אין בו כדי להוות הסכמה או ויתור על כל הפרה עוקבת או אחרת.

למידע ושאלות בנוגע לתנאי השימוש באתר, ולכל דווח על פעילות חריגה באתר, אנא פנה אלינו בכתובת [email protected].

עודכן בתאריך נובמבר 2017.

Powered by WishList Member - Membership Software